top of page
Bright Gradient

מהי אובאיטיס?

uveitis.jpg

מטופל עם אובאיטיס קדמית

 • שם כולל לקבוצה של מחלות עיניים דלקתיות שיכולה לערב את כל חלקי העין.

 • לא שכיחה אך לעיתים קרובות אינה מאובחנת כהלכה ובזמן.

 • מתחלקת לשלוש קבוצות עיקריות לפי מיקום הדלקת בעין:

  • בחלק הקדמי – אובאיטיס קדמית

  • בחלק האמצעי – אובאיטיס אמצעית

  • בחלק האחורי – אובאיטיס אחורית

  • תת סוג נוסף הוא סקלריטיס שבו הדלקת הינה בקרום הלובן של העין

 • לכל סוג יש סימפטומים וסימנים עיניים ייחודיים לו:

  • אובאיטיס קדמית - אודם, דמעת, כאבים, רגישות לאור וטשטוש ראייה

  • אובאיטיס אמצעית - טשטוש ראייה והופעת "רחפנים" מול העין ללא אודם או כאב

  • אובאיטיס אחורית - הפרעות ראייה כמו ירידה בראייה, הופעת "רחפנים", כתמים שחורים, פגיעה בשדה הראייה וקושי בראיית לילה

  • סקלריטיס - אודם וכאבים עזים בגלגל העין

 • אובאיטיס יכולה להיגרם ממספר גורמים: זיהומי, אוטואימוני, או גידולי.

 • הטיפול תלוי בסוג האובאיטיס ולרוב כולל מתן סטרואידים באופן מקומי או סיסטמי.

 • יש צורך במעקב הדוק במהלך המחלה ובזמן התקף.

 • במקרה הצורך, המטופל יישלח גם לבדיקות הדמיה עיניות ובירור סיסטמי לצורך תהליך האבחנה.

 • יש חשיבות להפניה מהירה למומחה כדי להגיע לאבחנה נכונה, טיפול יעיל ומעקב קפדני.

bottom of page