top of page

התאמת טיפול באופן אישי לכל מטופל תוך התייחסות אנושית ואכפתית

המטרה באבחון מדויק ומוקדם הינה למנוע איבוד ראייה וסבל ולהשיב את איכות החיים והשמחה למטופלים 
bottom of page