top of page
Abstract Surface

מהו קטרקט?

  • עכירות של העדשה הקיימת בתוך העין.

  • תהליך טבעי שמתקדם עם הגיל ולכן נפוץ יותר בגיל מבוגר.

  • ככל שהקטרקט מתקדם המטופל מתחיל להרגיש ירידה בראייה, קושי בראייה בלילה, סינוור מאור, ראיית צבעים דהויה וצורך בשינוי תכוף של המרשם במשקפיים.

  • קטרקט יכול להיגרם גם מסיבות אחרות כמו חבלה לעין, דלקת תוך עינית, שימוש בסטרואידים או ניתוח תוך עיני.

  • חשיפה ממושכת לשמש, עישון, סכרת, היסטוריה משפחתית של קטרקט בגיל צעיר מהווים גורמי סיכון להתפתחות קטרקט מוקדם יותר.

  • קטרקט מאובחן ע"י בדיקה קלינית עם הרחבת אישונים ע"י רופא העיניים.

  • הטיפול הוא רק ע"י ניתוח קטרקט כאשר לפי דרגת הקטרקט ותלונות המטופל מחליטים מתי לנתח.

  • הניתוח מבוצע בהרדמה מקומית, ללא צורך באשפוז או בהפסקה של תרופות קבועות.

  • במהלך הניתוח מחליפים את העדשה העכורה בעדשה מלאכותית מחומר אקרילי.

  • יש היום סוגים שונים של עדשות שניתן להשתיל לפי צורך ורצון המטופל.

bottom of page